desine-ranka

play2Kad gitara pradėtų skambėti, mes turime pajudinti savo rankų pirštus.

Jeigu mūsų kalboje žodžiai susideda iš raidžių, tai muzika – iš garsų. Grojant gitara garsas išgaunamas dešine ranka. Tad nuo dešinės rankos padėties, teisingo stygų užgavimo priklauso garso kokybė, tembrinis atspalvis. Pavyzdžiuose parodytas dešinės rankos pastatymas, stygos užgavimas pirštais.

klasikinis-gitaros-laikymas   ph11