perspektyva

play2Vėliau, kai Jūsų klausa įpras prie gitaros garsų, geriausia ją derinti harmoniškai, t.y. akordais. Tuos akordus, kuriuos jau gerai pažįstate, skambinkite atidžiai klausydami. Išgirdė nederančią vieną ar kitą stygą, ją pareguliuokite, kad akordas gražiai, harmoningai skambėtų.

Ne tik nuo klausos, bet ir nuo instrumento kokybės priklauso ar visose pozicijose (skirtingose grifo vietose) akordai harmoningai skamba. Prastesnės gitaros praktiškai neįmanoma gerai suderinti. Jei gerai garsai deri I – IV pozicijoje, tai labai retai pasitaiko, kad VII – XII pozicijoje taip pat gerai derėtų. Labai gerai galima patikrinti instrumento derėjimą grojant oktavomis įvairiose pozicijose.

Žinau, Jums gali labai sunkiai sektis savarankiškai suderinti gitarą. Tačiau kuo daugiau bandysite, tuo vis tiksliau ir greičiau ją suderinsite. Nenusiminkite kad ir po 100 – osios nesėkmės. Po 1000 – osios Jums tikrai pavyks!