gitara-taktas

play2Iškyla klausimas – o kam skirstyti natas į 3/4, 4/4, 6/8 ?

Ar negalima apsieiti be takto brūkšnių? Ar be jų kas nors pasikeistų?

Vis tiek natos išliktų aštuntinės, ketvirtinės ir t.t .

Takto brūkšniai reikalingi tam, kad parodytų, kurios natos yra stiprioje (garsesnės, akcentuotinos), o kurios – silpnojoje takto dalyje (tylesnės).

Taigi, dabar, manau, supratote, kam reikalingi takto brūkšniai. Būtent jie padeda mums sudaryti ritminį piešinį – stiprios ir silpnos takto dalys (garsiau – tyliau). Pirmoji nata, sekanti po takto brūkšnio, yra stiprioje takto dalyje ir užgaunama garsiau už kitas natas, esančias takte. Todėl, kaip jau pastebėjote, dažnai pirmoje takto dalyje skamba ne vienas garsas, o keli, paprastai su bosu. Jei akcentuojama nata yra kitoje takto dalyje, ji žymima šiuo ženklu <.

back_freenext_free